България
Източна Европа вече е на картата на енергийно-ефективната музикална индустрия    

Източна Европа вече е на картата на енергийно-ефективната музикална индустрия    

Най-голямата кампания в областта на енергийната ефективност в историята на европейската музикална индустрия – EE MUSIC, стартира  успешно с поредица от събития в България.

Якоб Билабел – основател на Green Music Initiative и партньор в проекта EE MUSIC, откри кампанията по време на 7-мото издание на Музикалната конференция за Югоизточна Европа – SeeMe миналата седмица. Проектът бе официално представен пред музикалния сектор, медии и известни личности на вечерно събитие. Като част от това представяне от екипа на Green Music Initiative беше проведено и обучение за организатори на фестивали.

EE MUSIC е европейска инициатива, чиято цел е да вдъхнови лидерите в музикалната индустрия, като им разкрие идеята, че преминаването към интелигентна енергия означава спестяване на ресурси и средства, без това да лишава феновете от качествено забавление. EE MUSIC ще присъедини и регионални лидери в музикалната индустрия, които, подкрепени от световни експерти, заедно ще инициират промяна в посока намаляване на употребата на енергия и вредното въздействие върху околната среда.

Представянето на EE MUSIC в България събра представители от музикалната и развлекателната сфера, официални гости и медии, и всички заедно започнаха дискусия как могат да вдъхновят обществото – чрез положителни примери и практически решения за по-благоприятно бъдеще на  климата и понижаване на въглеродните емисии. На българската публика беше представена и уеб платформата EE MUSIC. Тя предоставя информация за добри международни практики и конкретни препоръки за прилагане на мерки за енергийна ефективност,и предлага безплатен достъп до специфичен за сектора калкулатор, който подпомага фестивалите и клубовете при проследяване на тяхното въглеродно въздействие: EE MUSIC IG Tools (http://www.ee-music.eu/ig-tools).

“Имам добро усещане за случилото се в България през последните три години, от гледна точка на зелената музика. Последния път, когато присъствах SeeMe, през 2011 г., и говорех за зелена музика, хората не бяха сигурни за какво става въпрос. А сега говорих с много професионалисти от музикалната индустрия, които питаха какво точно да направят, за да се присъединят към инициативата EE MUSIC. Така че за три години промяната от това „какво е зелена музика” до “да, нека го направим“, е видима в България. Радвам се, че тук има организации, които правят стъпки в тази посока“, коментира Якоб Билабел от Green Music Initiative.

След като беше представен успешно в държави като Франция, Германия и България, EE MUSIC през следващите седмици ще стартира в Австрия, Полша и Италия.

Проектът е координиран от WIP Renewable Energies (D) и съфинансиран от програма „Интелигентна енергия – Европа“.Консорциумът на проекта обединява иновативни инициативи като Julie’s Bicycle (UK) и Green Music Initiative (D), енергийни консултанти и агенции, Elevate Festival (AT), както и комуникационни агенции, включително United Partners от София (BG), като идеята е да се изградят устойчиви структури за енергийно управление и енергийна ефективност в музикалния сектор.